VÅRE TERAPEUTER

RUNE2.jpg

RUNE FAGERLIRØEN

Manuell terapeut

MARIT2.jpg

MARIT KROGSTAD

Allmenn fysioterapeut

BT2.jpg

BRIT TOVE HUSØY SKAU

Allmenn fysioterapeut

Sigrid portrett.jpg

SIGRID BRYHNI

Psykomotorisk fysioterapeut

Portrett Hanne farger II.JPG

HANNE NETLAND ØXNES

Psykomotorisk fysioterapeut

Portrett Marit S. Farger.JPG

MARIT JØRSTAD SKJEVDAL

Fysioterapeut