top of page

SIGRID BRYHNI

Psykomotorisk fysioterapeut

 Utdannet fysioterapeut ved Statens Mensendieck Høyskole, Oslo.


Videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi fra OsloMet.


Mastergrad i Psykisk Helsearbeid ved OsloMet. Masteroppgave om kroniske smerter.


Etterutdanning innen traumebehandling


Erfaring innen generell psykomotorisk behandling, og traumebehandling.


Erfaring med allmenn fysioterapi fra sykehus, rehabiliteringssentre og fysioterapi institutter. Har da jobbet med blant annet nevrologi, revmatologi, kroniske smerter og opptrening etter operasjoner.

Sigrid portrett_edited.jpg
Sigrid Bryhni: TeamMember
bottom of page