top of page

NYTTIG INFORMASJON


ALLERGIER

På grunn av allergier hos pasienter og behandlere ber vi om at du ikke benytter parfyme før behandlingen og unngår å røyke like før behandlingen. 

HENVISNING

Du trenger ikke lengre henvisning fra lege for å få fysioterapibehandling.

Fysioterapeutene på Øvre Stabekk fysioterapi har alle driftsavtaler med Bærum kommune.


BESTILLING AV TIMER

Ønsker du å bestille en time kan du kontakte oss på telefon eller sende en e-post - enten til klinikken eller den terapeuten du ønsker å bestille time hos. Grunnet stor pågang har vi ventelister og du må påberegne ventetid før du får time. 

Vi følger kommunens retningslinjer for prioritering av fysioterapitjenenster. 

Physiotherapy

TAKSTER

Vi følger den statlige takstplakaten for betaling av fysioterapitjenester.

Helsedepartementet har fra 2021 slått sammen frikort 1 og frikort 2 slik at det fra 1. januar 2021 kun er en frikort ordning. Egenandelstaket for dette felles frikortet er per 1. januar 2024 satt til 3165 kr.

Informasjon om egenandeler og frikort finner du på www.helsenorge.no.

Pasienten betaler kun det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmatriell.


AVBESTILLING AV TIMER

Timer må avbestilles 24 timer før/ senest kl 12.00 arbeidsdagen før.

Ved manglende oppmøte til avtalt behandling, eller ved sen avbestilling, vil pasienten måtte betale for timen i sin helhet (både egenandel og refusjonsdelen). Dette er grunnet at HELFO ikke dekker timer som ikke blir benyttet. 

takstplakat.jpg
Nyttig informasjon: Services

BRUK AV TRENINGSSAL

Pasienter ved instituttet kan kun benytte seg av treningssalen når de har en time hos sin behandler.

bilder instiutt.jpg

VENTELISTE

Vi har per dags dato venteliste til både allmenn fysioterapi, manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi.
Vi følger prioriteringsveilederen fra Bærum kommune i forhold til inntak av pasienter. 
Vi gjør så godt vi kan for å ta unna ventelisten. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Physical Therapist
Nyttig informasjon: Services
bottom of page