top of page
bilder instiutt.jpg

GRUPPEBEHANDLINGER

Vi har ulike gruppetilbud ved klinikken, og  gruppene holdes i vår treningssal. Vi har hatt en lang pause fra grupper grunnet Covid-19, men har startet opp noen av gruppene i 2022. 

Ved ønske om ytterligere informasjon eller påmelding til gruppe

vennligst ta kontakt med klinikken per e-post eller telefon. 

Grupper: Service

AKTIV A (ARTROSEGRUPPE)

Aktiv A står for «Aktiv med Artrose». Dette er et nasjonalt program basert på internasjonale retningslinjer for klinisk behandling av pasienter med kne- og/eller hofteleddsartrose. Artroseprogrammet innebærer aktiv deltagelse i artrosegrupper eller ved behov individuell opptrening.

I tillegg vil en Aktiv A fysioterapeut informere om artrose, risikofaktorer, ulike behandlingstiltak og ikke minst hva man kan gjøre selv for å bedre sine symptomer, plager, fysisk form og egentrening.


Ytterligere informasjon kan finnes på https://www.aktivmedartrose.no/

Gruppen ledes av Brit Tove Husøy Skau  eller Rune Fagerlirøen.

Oppstart januar 2022. 

Grupper: Service

MENSENDIECK GRUPPE

Mensendiecksystemet ble utviklet av Bess Mensendieck ca 1910, og senere videreutviklet av Mensendieckterapeuter.
Mensendieck har gjennom en pedagogisk tilnærming som mål å gi gruppedeltagerne en kunnskap om kroppen. Dette vil føre til en mer hensiktsmessig bruk av kroppen slik at muskel-skjelettplager hos gruppedeltageren/pasienten reduseres. Mensendieckøvelser er helsefremmende, forebyggende og behandlende.
I Mensendieck er det grunnleggende prinsippet at ledd og muskler i kroppen skal være i balanse. Når leddene står i balansert stilling, er belastningen på kroppens strukturer så gunstig som mulig.
Mensendieck-fysioterapeutene har lange tradisjoner i å se individet som et samlet hele; fysisk, psykisk og sosialt.
Vi ønsker å være den som gir ”hjelp til selvhjelp”.
Gruppen er ledet av Marit Krogstad.

Grupper: Service

PSYKOMOTORISK GRUPPE FOR DAMER

Vi vil være en liten gruppe på ca 6 deltakere.
Gruppen retter seg mot personer som har stressrelaterte plager, anspenthet i kroppen, eller smerter i kroppen som har vedvart over tid.
Vi vil jobbe med lette øvelser for å påvirke kroppskontakt, balanse og muskelspenninger, og det vil være et fokus på å kjenne på og reflektere rundt kropp, følelser og tanker. 
Det man kan oppnå med denne gruppebehandlingen er å bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for. Få økt kontakt med egne behov og grenser. Lære mer om sammenhengen mellom kropp, følelser og tanker. Gjennom dette kan man også få mindre smerter og friere pust.
Gruppen ledes av Sigrid Bryhni.

Grupper: Service

STRESS OG AVSPENNINGSGRUPPE

Kroppen har en viktig funksjon for oss mennesker.  Vi lever livene våre gjennom kroppen.  Erfaringer og opplevelser setter seg i kroppene våre og påvirker pust, kroppsholdning, muskulatur og forhold til egen kropp. Kroppen responderer på alt som skjer i livet vårt, og i tankene og følelsene våre.  Det å merke kroppen, dens signaler og finne måter å gi den hvile og ro er et fokus i denne gruppen. 


Langvarig stresstilstand i kroppen kan blant annet føre til:

- Slitenhet og utmattelse

- Fysiske plager som muskulære spenninger, hodepine, magevondt. 

- Vansker med å slappe av, kroppslig uro og stress

- Søvnproblemer


Det er maks 6 deltakere i gruppen.

Det er en lukket gruppe med faste deltakere hver uke.


Gruppen består hovedsaklig av øvelser, bevegelser og psykoedukasjon. 

Gruppen ledes av Hanne N. Øxnes. 

Grupper: Service
bottom of page